Ontdek de visie achter de Leadership Quick Scan

Er was eens…

Wie het verhaal achter de Leadership Quick Scan kent, zal de waarde ervan nog beter begrijpen.

Je hebt misschien nog nooit van mij gehoord, maar ik deel graag mijn verhaal. Zo kom je stap voor stap te weten hoe ik tot mijn visie op leidinggeven en de Leadership Quick Scan ben gekomen.

De visie

Eén voor allen en allen voor één.

Als universiteitsstudent (KU Leuven -België) maakte ik kennis met de filosofie van Emmanuel Levinas.

Levinas zei dat iedere mens in wezen baatzuchtig is en van daaruit handelt. Maar er zijn meerdere “ikken” en daarom moet er een balans worden gezocht in de baatzucht van alle partijen. Uiteindelijk heeft iedereen een persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover de ander.

Ik kon me daar in terugvinden en ontwikkelde mijn eigen filosofie: Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor de ander. Dit was in mijn ogen het recept om een succesvol leider te zijn.

Maar was dit zo…?

Levinas

Waarom heeft die etter toch zo’n succes?

Na succesvol te zijn afgestudeerd, kreeg ik zeer vlug de kans te werken als HR Manager in een grote organisatie. Zo kwam ik oog in oog te staan met de realiteit. Een realiteit die nogal vaak tegenovergesteld was van wat ik verstond onder een goed leider.

De grootste etters die enkel aan hun eigen succes dachten en met veel autoritair gedrag hun werknemers stuurden, bleken ook succesvol te zijn. Ze waren goede leiders en ook de directie was tevreden over hen.

Kon het zijn dat er niet één formule was voor succes als leider? Dat er meerdere stijlen waren om succes te boeken? En kunnen die stijlen naast elkaar geplaatst worden of is de ene stijl beter voor een bepaalde organisatie?

Hoeveel stijlen bestaan er in feite? Een mogelijk antwoord kreeg ik tijdens mijn MBA aan de Vlerick Management School. Daar leerde ik ook over 3e generatiemanagement en hoe er de voorbije eeuw werd gedacht over de ideale leidinggevende.

IK denk dus JIJ werkt!

De Industriële Revolutie was een tijd van rijke mannen die de nieuwe stoommachines konden aankopen om die vervolgens in hun fabriek te plaatsen. Die machines werden bediend door heel wat mensen.

De baas was de enige die geld had, de enige die geschoold was en zo ook de enige met macht. Zijn wil was wet en autoriteit was alles. Het was het principe van “command & control”. Denken wordt overgelaten aan de baas. De werknemers volgen zonder aarzelen.

Ook met de klant werd geen rekening gehouden. Het idee was, de baas heeft iets, er wordt iets gemaakt en er zullen wel genoeg afzetmogelijkheden voor zijn. En vaak was dat ook zo. Zo kon Henry Ford zich permitteren om enkel zwarte Ford T's te verkopen...

LQS_Gen1

Ontdekking van de eeuw: klanten bestaan!

Bestonden klanten vroeger niet? Jawel, maar het was de organisatie die bepaalde wat de klant wilde... De markt was immers beperkt. Maar na een tijd kwam daar verandering in...

Producenten richtten zich meer en meer op de buitenwereld. Men merkte daardoor dat de klanten hielden van diversiteit. Niet iedereen wil dezelfde auto als zijn buur op zijn oprit staan hebben… Men ontwikkelde dus een externe focus, een taak die werd opgenomen door de marketingdienst. Het resultaat was dat bijvoorbeeld autoconstructeurs nu ook verschillende modellen in verschillende kleuren aanboden. Op die manier werd een antwoord geboden aan de vraag van de individuele klant.

Matrixorganisaties werden de standaard. Nee Neo, agent Smith en andere karakters uit de film hebben hier niets mee te maken. Ik spreek hier over een matrix van verantwoordelijkheden. Er is management dat focust op een product en er is management dat focust op een interne bedrijfsfunctie.

Wie wil er winst? Iedereen! Om winst en kwaliteit te optimaliseren en samenwerking tussen al deze diensten vlot te laten verlopen voert men talloze regels en procedures in. Autoriteit komt nu niet meer van één persoon, maar vanuit een verzameling van regels.

LQS_Gen2

Nieuwsflash: crematorium verrast klanten

Wat doe je als al je concurrenten over een gelijkaardig product beschikken dat niet beter of slechter is dan jouw product?

Dan verras je de klanten, je zorgt dat je uitblinkt in service en je zorgt dat je de concurrentie voor bent door supersnel bij te leren. Een succesvolle organisatie is vanaf nu een organisatie die snel en flexibel is.

Regels, procedures, flexibel,… Welke woord hoort niet in de rij? Je snapt het al, om snel en flexibel te zijn, moet de overvloed aan regels weg. Maar dan werkt een matrix niet meer. Om snel te zijn, moet iedere verantwoordelijke eenvoudig een beslissing kunnen nemen zonder daarvoor iedereen te moeten optrommelen.

En zo gebeurde het: het management werd opgedeeld in zelfstandige cellen met één coach die toch zorgt dat men niet in elkaars vaarwater komt of tegenstrijdige zaken doet.

LQS_Gen3

Op zoek naar het klavertje vier

Generatiemanagement, wat is het nut daarvan? Door de geschiedenis te bekijken begon er bij mij een licht te branden. Ik ontdekte verschillende stijlen in management doorheen de generaties en zag ook dat dit goed werkte voor de fase waarin de bedrijven zijn. Ik zag duidelijk drie dimensies die ik op een blauwe maandag op een rooster plaatste om er beter inzicht in te krijgen.

Enerzijds had je de regels en procedures die lijnrecht tegenover de lerende organisatie stonden, en anderzijds had je de ik-figuur. Al lerend stelde ik de verschillende items voor in een rooster.

Maar er ontbrak iets naar mijn mening. 
Een klavertje vier bestaat toch uit vier delen... ?

Open vraag

Eureka!

Herinner jij je mijn filosofie? De verantwoordelijkheid voor de ander? Dat is het wat ontbrak. Door dit in te vullen op de roos kreeg ik uiteindelijk een goed beeld van de vier dimensies. Ik besefte dat ik voor elke dimensie een type leider kon benoemen.

Ik kwam uiteindelijk met de volgende vier types leidinggevenden: de officier, de atleet, de ouder en de leerkracht.

Welk type is nu het beste? Ik besefte dat elk type leider succesvol kan zijn op het juiste moment. En met het juiste moment bedoel ik de fase waarin een bedrijf zich bevindt.

Al deze nieuwe ingevingen, kennis en visies stopte ik in een test, de Leadership Quick Scan waarmee iedereen kon bepalen welk type leider hij was.

Maar daar hield het niet mee op. Ik wou iedereen de kans geven om meer zelfkennis te verkrijgen en concreet te weten wat er nu met al deze kennis moest gebeuren. Vandaar dat de Leadership Quick Scan ook competenties registreert en jou een duidelijk plan geeft van hoe je daarmee aan de slag kunt.

Zoals je ziet is er dus heel wat aan vooraf gegaan voor de Leadership Quick Scan uiteindelijk tot stand kwam. Profiteer dus nu van het huwelijk tussen mijn jarenlange ervaring in HR en expertise in online technologie en doe de Leadership Quick Scan!

Mijn klavervier wordt ongetwijfeld ook jouw geluksbrenger op professioneel vlak.

Eureka

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Functionele cookies (verbeteren de gebruikservaring)

Statistische cookies (verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens)

Social media cookies (worden gebruikt door Facebook, Youtube,...)

Marketing cookies (worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties)

Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen